บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายเรื่อง "ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิส่วนบุคคล" ในหลักสูตร "Internet Governance" ของ เครือข่ายพลเมืองเน็ต 30 พค 58 ณ คณะนิติฯ มธ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้สัมภาษณ์รายการข่าววอยซ์ทีวี ประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ออกอากาศ 20 พค 58

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอประเด็น Hate speech ในการสัมมนา ที่ สพธอ 23 พค 58

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด ที่กฤษฎีกาพิจารณา ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา ซอฟท์แวร์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : จัดโดย สพธอ 16 พค 58

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (14 พค 58)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้การต้อนรับ นักกฎหมายจาก Amnesty International (UK) 12 พค 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ เซนต์จอห์น