บทความ

ขอขยายความเพิ่มเติมคำพูดของคณาธิปจากที่ผู้สื่อข่าวรายงาน งานเสวนา 1 พย 57

งานเสวนาทางวิชาการ "กฎหมายกับความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์" : งานนิตินิทรรศน์ นิติจุฬา 1 พย 57

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาข้อเสนอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4 สค 57 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมการสัมมนา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 ตค 57

สัมมนา : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในร่างกฎหมายใหม่ 28 สค 57 โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตและเครือข่าย