บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นแขกรับเชฃิญพูดคุยประเด็น กฎหมายมั่นคงไซเบอร์ ในรายการ Big name 30 ตค 61

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อกฎหมายดิจิทัล ให้แก่บริษัท มาร์ซาร์ ไทยแลนด์ กย 2561