บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายหัวข้อ เด็กและสื่อออนไลน์ จัดโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 18 มีค 2560

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายในการอบรม หลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง ณ ม.เกษตรฯ วันที่ 12 กพ 60