บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ พูดเรื่อง กฎหมายข้อมูลยุโรป GDPR ในงานสัมนาสมาคมโฆ...

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ พูดเรื่อง กฎหมายข้อมูลยุโรป GDPR งานของสมาคมโฆษณาด...

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร กฎหมายดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร HR รุ่น 1 ศู...

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยาย กฎหมายข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย จัดโดย ศูน...

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัย จััดโดยศูนย์วิชาการจุฬาฯ 7 มีค 62

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมพูดคุยในรายการฮาร์ดคอร์ข่าว ททบ 5 วันที่ 1 มีค 62 เรื่อง พรบ มั่นคงไซเบอร์ ที่ผ่าน สนช แล้ว