บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 3 วันที่ 28-29 สค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ของโครงการกองทุนการศึกษา 11-12 สค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" สำนักงาน ก.พ. จัดโดย ศสส. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ สกม. (สำนักกฎหมาย)