บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ national security laws and the right to privacy ในงานประชุม ASEAN Lawyers’ Meeting 11 May 2016