บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนอประเด็นทางกฎหมายในงาน สานพลังป้องกัน cyber bullying จัดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ 21 ธค 60

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมกับ ECPAT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และองค์กรเครือข่าย 12 ธค 2560

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมประชุม ประเด็นการพนันออนไลน์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7 ธันวาคม 2560