บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4 วันที่ 18-19 กันยายน 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมเช่าซื้อไทย กย 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรในการสัมนา พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ชมรมบริหารงานบุคคลอิสเทิร์นซีบอร์ด 16 สค 62