บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 22 มิย ...

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับร่าง ณ มิย 59) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 22 มิย 59