บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนอประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ของ พรบ การรักษาความมั่นคงไซเบอร์ ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ 9 เมษา 2562