บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล จัดโดย ECOT กันยายน 2563

ีรศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในงาน สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 Insurance in a digital World: Innovate the Future

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วม การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau (เครดิตบูโร) บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562

รศ.คณาธิป ได้รับเฃิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม ร่วมอภิปราย กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในงาน "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครับ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 4 กค 2563