บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดโดย สพธอ 31 มค 2558

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปราย ร่าง กม คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 14 มีค 58 จัดโดย สพธอ

รศ คณาธิป ทองรวีงศ์ ร่วมอภิปรายร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในหัวข้อ ความยินยอม กับการคุ้มครองข้อมูล จัดโดย สพธอ 7 มีค 58