บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร, NCB) 6 ตุลาคม 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการฯประกันภัย (คปภ) เป็นวิทยากรการอบรมภายใน คปภ เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลและ พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 5 ตุลาคม 2564