บทความ

คณาธิป ทองรวีวงศ์ พูดคุย พรบ ไซเบอร์ ฮาร์ดคอข่าว 29-05-62

คลิปรายการ ฮาร์คอร์ข่าว ช่อง 5 ตอน รศ คณาธิิป ทองรวีวงศ์ เรื่อง พรบ ไซเบอร์ และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ออกอากาศ 29 พค 2562

รศ คณาธิิป ทองรวีวงศ์ ร่วมรายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ช่อง 5 เรื่อง พรบ ไซเบอร์ และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ออกอากาศ 29 พค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ 29 พค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายกับโซเชียลมีเดียสำหรับงาน HR หลักสูตร HR ดิจิทัล รุ่น 2 วันที่ 9 พค 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ