บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการ ม วงษ์ชวลิต ประจำปี 2566 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือคลิปในสถานพยาบาล

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนองานวิจัย สิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป่องกันอาชญากรรม งานประชุมวิชาการ ม หาดใหญ่ 2566

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอบทความวิจัย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีการใช้บัญชีธนาคารบุคคลอื่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2023

รศ คณาธิป ทองรวีงศ์ นำเสนองานวิจัย กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็น สถานะของลูกจ้าง การประชุมวิชาการ SKRU 2023

รศ คณาธิป ทองรวีวงศื นำเสนองานวิจัยเรื่อง กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม ราชภัฎเทพสตรี ประจำปี 2566 (30 พค 2566)