บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศื เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ อาชญากรรมดิจิทัลกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ในหลักสูตร อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่น 3 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ สค 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ Speaker ในงาน สมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย Digital Advertising Association หรือ DAAT 2018 ในหัวข้อ Impact of GDPR on Digital Advertiser 30 สค 61