บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau (เครดิตบูโร) บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562

รศ.คณาธิป ได้รับเฃิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม ร่วมอภิปราย กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในงาน "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครับ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท