บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมเสวนาเรื่อง "CYBERBULLYING เรื่องจริงที่ไม่ควรนิ่งเฉย" วันที่17 มกราคม 2562 ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร