บทความ

คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเฃิญร่วมพูดคุยสถานการณ์ร่าง พรบ มั่นคงไซเบอร์และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ 15 พย 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมรายการ ใช่หรือไม่ ได้รู้กัน ออกอากาศ 3 พย 2561 เนชันทีวี ช่อง 22 ประเด็น เพลงประเทศกูมี

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ถอดบทเรียนจากบอลโลก 2018จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. 2 พย 61