บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต ได้รับเชิญให้นำเสนอหลักการและปัญหาของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 7 มค 2564