บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 6 ( 25-26 พย 62) โดย สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ / Thailawtraining และ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต จัดโดย สมาคมประกันชีวิตไทย พย 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 2 : 9 พย 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 1 : 19 ตค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง Data protection laws ในงานประชุม CIO 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 26 ตค 2562