บทความ

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทางออนไลน์ ในเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 21 ธค 58

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมงานเสวนาไตรภาคี เรื่อง "ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว" จัดโดย กสทช (11 กย 2558)

คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา ประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลกับหนังเรื่อง Minority Report จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 22 สค 58 (แชร์คลิป)

คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา ประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลกับหนังเรื่อง Minority Report จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 22 สค 58 (แชร์คลิป)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายประเด็นสิทธิส่วนบุคคลกับ "โดรน" :ETDA Open Forum (คลิป)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา "โดรน" (Drone) กับประเด็น สิทธิส่วนบุคคล จัดโดย ETDA 29 สค 58