บทความ

คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา ประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลกับหนังเรื่อง Minority Report จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 22 สค 58 (แชร์คลิป)

คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา ประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลกับหนังเรื่อง Minority Report จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 22 สค 58 (แชร์คลิป)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายประเด็นสิทธิส่วนบุคคลกับ "โดรน" :ETDA Open Forum (คลิป)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเสวนา "โดรน" (Drone) กับประเด็น สิทธิส่วนบุคคล จัดโดย ETDA 29 สค 58