บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรเรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 3 กพ 2563

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบริหารงาน HR รุ่น 2 วันที่ 12-13 กพ 2563

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 8 ( 18-19 กพ 63 ) โดยความร่วมมือ สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ / Thailawtraining และ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต