บทความ

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทางออนไลน์ ในเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 21 ธค 58