บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 29-30 พย 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร, NCB) 6 ตุลาคม 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการฯประกันภัย (คปภ) เป็นวิทยากรการอบรมภายใน คปภ เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลและ พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 5 ตุลาคม 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ PDPA รุ่น 15 โดยสมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรฯ ม เกษมบัณฑิต และ Thailawtraining 24-25 กพ 64 รร แมนดาริน

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต ได้รับเชิญให้นำเสนอหลักการและปัญหาของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 7 มค 2564