บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 29-30 พย 2564