บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 4 กค 2563