บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการ ม วงษ์ชวลิต ประจำปี 2566 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือคลิปในสถานพยาบาล

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนองานวิจัย สิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป่องกันอาชญากรรม งานประชุมวิชาการ ม หาดใหญ่ 2566

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนอบทความวิจัย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีการใช้บัญชีธนาคารบุคคลอื่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2023

รศ คณาธิป ทองรวีงศ์ นำเสนองานวิจัย กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็น สถานะของลูกจ้าง การประชุมวิชาการ SKRU 2023

รศ คณาธิป ทองรวีวงศื นำเสนองานวิจัยเรื่อง กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม ราชภัฎเทพสตรี ประจำปี 2566 (30 พค 2566)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 29-30 พย 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร, NCB) 6 ตุลาคม 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการฯประกันภัย (คปภ) เป็นวิทยากรการอบรมภายใน คปภ เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลและ พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 5 ตุลาคม 2564

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ PDPA รุ่น 15 โดยสมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรฯ ม เกษมบัณฑิต และ Thailawtraining 24-25 กพ 64 รร แมนดาริน