บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมค่ายนักเรียนนักศึกษา "เด็กหาเรื่องสร้างภาพ" จัดโดย #สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 16 มีนาคม 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมสัมมนาในงานปกป้องเด็กและเยาวชนจากพนันฟุตบอลออนไลน์ 9 มีค 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมสนับสนุน เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.) หรือ COPAT

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนองานวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กในสื่อออนไลน์ 6 กพ 2561 จัดโดย “สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)