บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจาก สมาคมธนาคารไทย เป็นวิทยากรบรายาย เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 1 (5-6 มิย 2562) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 2 (11-12 กค 2562) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Cybersecurity หลักสูตร ป โท ภาคภาษาอังกฤษ มธ.