บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาข้อเสนอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4 สค 57 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมการสัมมนา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 ตค 57