รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้การต้อนรับ นักกฎหมายจาก Amnesty International (UK) 12 พค 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ เซนต์จอห์น รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ยินดีต้อนรับคุณ  Joshua Franco  นักกฎหมายและที่ปรึกษาด้านนโยบายและกฎหมาย  Amnesty International , UK.  ในโอกาสที่ิมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   12 พค  2558    

ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่สำคัญได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ Mass surveillance     กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์  
 ปัญหา พรบ คอมพิวเตอร์ฯ   รวมถึง ร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

โดยคุณ Joshua Franco  ได้เปรียบเทียบประเด็นปัญหาของกฎหมายอังกฤษที่เกิดขึ้นในทางปฎิบัติด้วย 


 ========================= Kanathip  Thongraweewong, Dean of faculty of law , St John's University,   have a chance to welcome and  discuss legal issues relating to privacy laws with Joshua Franco  (Policy advisor, Law and Policy program, Amnesty International , UK. )
The topics discussed include, for example, over view of legal framework for conducting mass surveillance in Thailand, the practical problems of enforcing Computer Crime Act, the privacy issues in cyber-security draft bill,  Daft bill on data protection, etc. ความคิดเห็น