รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายเรื่อง "ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิส่วนบุคคล" ในหลักสูตร "Internet Governance" ของ เครือข่ายพลเมืองเน็ต 30 พค 58 ณ คณะนิติฯ มธ

 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

(หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิส่วนบุคคล)  โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 30 พค 58

เป็นหลักสูตรแรกที่มีการเปิดอบรมบุคคลทั่วไป ในประเด็นหลายมิติของ

 "Internet governance" หรือ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
 
จัดที่คณะนิติฯ มธ 

 ความคิดเห็น