บทความ

ีรศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในงาน สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 Insurance in a digital World: Innovate the Future

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วม การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย