บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรเรื่อง GDPR สำหรับบริษัท Tellscore กค 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอรบม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กค 61 วิชาสิทธิพลเมือง