รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วม การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วม การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy   2019  สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://www.tgia.org/center/newsandevents-detail-TH_874_1


https://www.tgia.org/center/newsandevents-detail-TH_874_1#


ความคิดเห็น