รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 4 กค 2563

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร  พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 4 กค  2563  

ความคิดเห็น