รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau (เครดิตบูโร) บรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ความคิดเห็น