รศ.คณาธิป ได้รับเฃิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม ร่วมอภิปราย กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในงาน "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครับ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท

รศ.คณาธิป ได้รับเฃิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กทม
 ร่วมอภิปราย กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 ในงาน "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครับ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท
ความคิดเห็น