รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทางออนไลน์ ในเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 21 ธค 58คณาธิป ทองรวีวงศ์  
 ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทางออนไลน์
 ในเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  21 ธค 58


 การสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ห้องประชุม ๒
(แซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๖)

·       เวทีเสวนา เรื่อง “จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่วาระแห่งชาติการคุ้มครองเด็กสื่อออนไลน์”
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย :
-      อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์
-      รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
-       ดร. ศรีดา   ตันทะอธิพานิช

  ดำเนินการเสวนาโดย :  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

 ผู้ร่วมให้ความเห็นมีหลายท่าน เช่น  นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กสทช  /  คณาธิป ทองรวีวงศ์  ฯลฯ


ประเด็นที่ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้ โดยสรุปคือ

  -การคุ้มครองเด็กสื่อออนไลน์ในทางกฎหมาย  มีหลายมิติ เช่น การควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา (Content) ซึ่งก็ยังต้องพิจารณาว่าเนื้อหาประเภทใดที่จะควบคุมหรือจำกัดการเข้าถึง   สำหรับเนื้อหาบางประเภทมีกฎหมายค่อนข้างชัดเจน เช่น สื่อลามกอนาจาร แต่เนื้อหาบางอย่างยังมีความไม่ชัดเจน เช่น ความรุนแรง  ฯลฯ

--นอกจากการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาแล้ว  ประเด็นที่ควรมีการให้ความสนใจอีกประการคือข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มักถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์   ในเวทีมีการหยิบยกการจำกัดการใช้งานของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี  ซึ่งผมเห็นว่ากรณีนี้เกิดจากกฎหมาย COPA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามเด็กต่ำกว่า 13  ใช้งาน เพียงแต่กำหนดให้ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม แต่ผู้ให้บริการหลายราย เลยกำหนดข้อตกลงใช้งานห้ามเด็กต่ำกว่า 13 ปี ใช้งาน 

-การกำหนดควบคุมอายุขั้นต่ำของเด็ก 13 ปี ในการใช้งาน ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องอภิปราย เช่น  จะไปอยู่ในกฎหมายใด   พรบ คุ้มครองเด็ก ?  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางกายภาพ  /  จะจำกัดไม่ให้เด็กเข้าใช้งานเลย หรือเพียงแต่ใช้กลไกให้ผู้ปกครองยินยอม ดังเช่นกฎหมาย COPA ของสหรัฐฯ ??   

-ถ้ากำหนดให้ผู้ปกครองควบคุมดูแล   ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ปกครองของไทยมีทัศนคติที่เป็นห่วงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือไม่ เนื่องจากจะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองส่วนมากมักเป็นคนโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเสียเอง   ขอบคุณ  อ.พงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ      .... จากที่ได้พูดคุยกับ อ พงศธร   ผมหวังว่าเวทีนี้จะเป็นอีกจุดเริ่มที่สำคัญของการขับเคลื่อนและขยายวงของการคุ้ม ครองเด็กในสื่อออนไลน์ออกไป  โดยเฉพาะข้อเสนอในการให้มีกลไกการบูรณาการเพื่อคุ้มครองเด็กออนไลน์
     

ความคิดเห็น