รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายประเด็นสิทธิส่วนบุคคลกับ "โดรน" :ETDA Open Forum (คลิป)

ความคิดเห็น