รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมงานเสวนาไตรภาคี เรื่อง "ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว" จัดโดย กสทช (11 กย 2558)

 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมงานเสวนาไตรภาคี เรื่อง  "ข่าวสร้างกระแส..หรือ..กระแสสร้างข่าว"

 จัดโดยสำนักงาน กสทช 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 

 ณ ห้อง Function Six Room AB ชั้น ๖ โรงแรม Siam@Siam ปทุมวัน

เปิดการเสวนา โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

วิทยากร... ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณธีรัตถ์ รัตนเสวี Director of Variety Program & Digital Media , VOICE TV.

 คุณวรินดา ดำรงผล (ดีเจดาด้า) DJ คลื่น 94 EFM และ TV Hosting

อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

คุณศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ ผู้บริโภคสื่อ

ดำเนินรายการโดย อ.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ประเด็นที่คณาธิปได้อภิปราย 


 การนำเสนอข่าวกับการกระทบความเป็นส่วนตัว กรณีบุคคลสาธารณะ ดารา นักแสดง 


ขอบเขตระหว่าง สาธารณะ และ ส่วนตัว ในกรณี "บุคคลสาธารณะ"

กฎหมายไทยรับรองสถานะ บุคคลสาธารณะ แค่ไหน

จริงหรือไม่ ถ้าเรียกว่าเป็น บุคคลสาธารณะแล้ว จะไม่มีความเป็นส่วนตัวเลย  สื่อกระแสหลัก (Mainstream media) กับ
 สื่อพลเมือง (Citizen media) หรือประชาชนทั่วไปที่ใช้สื่อโซเชียลในการเผยแพร่ข้อมูล


สื่อกระแส "หลัก" จะตามกระแสโซเชียล เช่น เอาคลิปจากโลกโซเชียลมาเปิดออกรายการซ้ำๆๆ
 หรือจะใช้ความเป็นมืออาชีพ ในการกำหนดทิศทางข้อมูลข่าวสาร ??


ความคิดเห็น