รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาข้อเสนอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4 สค 57 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัดสัมมนานักวิชาการข้อเสนอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดร นคร เสรีรักษ์  
     4 สค 57 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
เวทีนี้เป็นการ จัดสัมมนาระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในประเด็นข้อเสนอการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของ ดร นคร เสรีรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหลายภาคส่วน

ท่านกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมให้ความเห็นต่อประเด็นในการสัมมนา 

วิทยากรในการอภิปรายประกอบด้วย 
  ดร นคร เสรีรักษ์    รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ดร จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน  อ กิตติมา อุรพีพัฒนพงศ์ 


 เวทีสัมมนานี้ เป็นเวทีแรกซึ่งจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อๆไป

ความคิดเห็น