รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการ ม วงษ์ชวลิต ประจำปี 2566 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือคลิปในสถานพยาบาล

 

ความคิดเห็น