รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นำเสนองานวิจัย สิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป่องกันอาชญากรรม งานประชุมวิชาการ ม หาดใหญ่ 2566


 

ความคิดเห็น