รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการฯประกันภัย (คปภ) เป็นวิทยากรการอบรมภายใน คปภ เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลและ พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ 5 ตุลาคม 2564

 

ความคิดเห็น