รศ คณาธิป ทองรวีวงศื นำเสนองานวิจัยเรื่อง กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม ราชภัฎเทพสตรี ประจำปี 2566 (30 พค 2566)


 

ความคิดเห็น