รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต จัดโดย สมาคมประกันชีวิตไทย พย 2562

 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 


ความคิดเห็น